background

Zdobądź dofinansowanie na własne
Czyste Powietrze.

Do 90 procent dofinansowania kosztów. Dostępne do 2029 roku, 103 mld złotych dla domów jednorodzinnych. Chcesz wiedzieć więcej?

skontaktuj się z nami FAQ
image

Czym jest "Czyste powietrze"?

To kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Budżet

Cały budżet programu walki ze smogiem czyli programu „Czyste Powietrze” wynosi aż 103 mld zł, z czego 60% przeznaczone jest na dotacje a 40% na pożyczki. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym aż 2029 roku. Maksymalne koszty kwalifikowane (od których liczona jest wysokość dotacji) to 53 000. zł. Oznacza to że wnioskodawca może otrzymać od 30% do 90% (w zależności od wysokości dochodów) tej kwoty w formie dotacji, natomiast pozostałą kwotę może sfinansować ze środków własnych lub w formie niskooprocentowane pożyczki udzielanej przez BOŚ.

Wnioskowanie

Wnioski można składać w formie elektronicznej lub papierowej. Wersja elektroniczna (aktywny pdf) znajduje błędy i uzupełnia automatycznie część pozycji. Wypełnienie wniosku jest proste, można nawet wybrać opcję uproszczonego audytu energetycznego i samemu uzupełnić dane budynku (bez korzystanie z firmy audytującej).

image

Potrzebujesz pomocy w oszacowaniu kosztów?

skonsultuj się z nami

Warunki podstawowe dofinansowania.

1. Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.

2. Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Kto i na jakie dofinansowanie może liczyć.

Do 90% dofinansowania – dla osób których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 600zł
Do 80% dofinansowania – dla osób których dochód miesięczny na osobę wynosi 601-800zł
Do 70% dofinansowania – dla osób których dochód miesięczny na osobę wynosi 801-1000zł
Do 60% dofinansowania – dla osób których dochód miesięczny na osobę wynosi 1001-1200zł
Do 50% dofinansowania – dla osób których dochód miesięczny na osobę wynosi 1201-1400zł
Do 40% dofinansowania – dla osób których dochód miesięczny na osobę wynosi 1401-1600zł
Do 30%* dofinansowania – dla osób których dochód miesięczny na osobę wynosi powyżej 1600zł

*od 2019 r. dotacja zawierająca ulgę podatkową

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Rekuperacja – uzyskaj dofinansowanie nawet do 90% kosztów.

Rekuperacja czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła z roku na rok zyskuje coraz większe zainteresowanie. Wszystko przez rosnącą świadomość społeczeństwa, że czyste i świeże powietrze zapewnia nam zdrowie, a także dobre samopoczucie w domu, co potwierdzają badania nt.: świeżego powietrza. Ponadto w okresie grzewczym dzięki rekuperacji możesz zaoszczędzić nawet do 50% kosztów ogrzewania budynku. Dobry Klimat w Twoim domu to zawsze czyste i świeże powietrze wolne od kurzu, pyłków (nawet smogu), bakterii czy wirusów.

Dzięki programowi „Czyste Powietrze” który ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z jednorodzinnych domów mieszkalnych możliwe jest otrzymanie dotacji na:

- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz zakup o montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
- docieplenie przegród budynku
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

Na instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przewidziany jest maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek w kwocie do 10 000zł. Czyli realnie możemy uzyskać maksymalnie do 9 000zł zwrotu kosztów (90% dofinansowania).

Podsumowując.

Możesz uzyskać do 90% dofinansowania na montaż instalacji wentylacyjne z odzyskiem ciepła.

- Program jest rozpisany na 11 lat od 2018 do 2029

- Budżet programu to aż 103 mld zł

- 47 700 zł – tyle możesz zyskać jeżeli uzyskasz maksymalne 90% dofinansowania na całą inwestycję

- Maksymalny okres trwania inwestycji to 24 miesiące (nie później niż do 30.06.2029)

- Możesz ubiegać się o dofinansowanie w przypadku gdy inwestycja rozpoczęła się wcześniej ale nie później niż 12 m-cy przed złożeniem wniosku

- Maksymalna pożyczka na pozostałe koszty niekwalifikowane to 60 000 zł

- Okres spłaty pożyczki nawet do 15 lat.


image

Masz więcej pytań odnośnie czystego powietrza?

faq